Waarom een pensioenspaarverzekering?

Spaar- en beleggingsdoelstelling

Pensioensparen is er voor personen die op regelmatige tijdstippen willen sparen met fiscaal voordeel op de stortingen in het kader van het wettelijk het pensioen sparen. Het is aangewezen deze spaarverzekering te laten lopen tot je 65e verjaardag. 
De keuze gebeurt best na overleg en advies van de makelaar zodat die rekening kan houden met je concrete financiële situatie, kennis, ervaring, risico bereidheid en met je spaar en beleggingsdoelstellingen. 

Duur

Save plan wordt onderschreven voor een bepaalde duur, waarbij je eindleeftijd niet hoger dan 80 jaar mag zijn. De verplichte minimum-looptijd bedraagt 10 jaar, met 65 jaar als aanbevolen eindleeftijd van de verzekerde.

Minimaal 600 EUR per jaar

De minimale jaarlijkse storting (inclusief premietaksen en kosten) bedraagt 600 EUR of dus 50 EUR per maand.

Jaarlijks overzicht​

Je ontvangt jaarlijks een overzicht met de toestand op 1 januari van je spaar- en beleggingsinspanningen, de verworven interesten, de verworven winstdeling, en ook de waarde van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Wens je meer te weten over het rendement, de kosten en de belangrijkste risico's?
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info via 059/30 49 49 of info@de-jonghe.be.