Logo-Zakenkantoor Dirk De Jonghe
Logo-Zakenkantoor Dirk De Jonghe

DUURZAAMHEIDSBELEID

1. GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

De Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) is in werking getreden op 10 maart 2021.

Dit houdt voor ons kantoor in dat bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent wij rekening moeten houden met duurzaamheidsrisico’s.

Aangezien wij enkel producten aanbevelen in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij, maken wij gebruik van de informatie die ter beschikking gesteld wordt door de verzekeringsmaatschappij waarmee wij samenwerken.

Volgens de SFDR-verordening zijn de duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘gebeurtenissen of omstandigheden die op

  • Ecologisch- (E),
  • sociaal (S)- of
  • governancegebied (G),

indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken’.

De verloningspolitiek, die van toepassing is binnen ons kantoor laat niet toe dat wanneer wij advies geven bij het sluiten van een verzekering met een beleggingscomponent, buitensporige risico’s zouden nemen in verband met duurzaamheidsrisico’s.

2.   ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De duurzaamheidsfactoren waarmee binnen deze wetgeving rekening gehouden moet worden zijn de volgende:

  • ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken,
  • eerbiediging van de mensenrechten, en
  • bestrijding van corruptie en van omkoping.

Het is duidelijk dat het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op dit ogenblik nog niet volledig en duidelijk is. Dit kader zal in de komende maanden en jaren nog evolueren.

Als wij u advies geven voor een verzekering met een beleggingscomponent ( tak 21, tak 23 of tak 26 ), dan zullen wij, als u dat wenst, rekening houden met uw duurzaamheidsvoorkeuren.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.