Logo-Zakenkantoor Dirk De Jonghe
Logo-Zakenkantoor Dirk De Jonghe

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Zakenkantoor Dirk De Jonghe (hierna “wij”) met adres Kerkstraat 2, 8430 Middelkerke is eigenaar van de website www.de-jonghe.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Zakenkantoor Dirk De Jonghe gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je  privacy – verantwoordelijke verwerker
Zakenkantoor Dirk De Jonghe is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.de-jonghe.be (hierna: “de Website” of www.de-jonghe.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.de-jonghe.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Zakenkantoor Dirk De Jonghe, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die Zakenkantoor Dirk De Jonghe verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Zakenkantoor Dirk De Jonghe. De informatie zal louter voor interne doeleinden, verwerkt worden.

Zakenkantoor Dirk De Jonghe  geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Zakenkantoor Dirk De Jonghe verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Je  e-mailadres inclusief interesses bij registratie voor onze nieuwbrief op de Website.
 • Je  e-mailadres, reden, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap (eventueel ook gegevens uit categorie 2 als je kiest om een account te maken en categorie 3 als je kiest voor de nieuwsbriefinschrijving) bij een contactaanvraag op de Website.
 • De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:
  • Voor niet-ingelogde gebruikers wordt een sessiecookie ingesteld die bijhoudt of de bezoeker al dan niet ingelogd is. Deze sessiecookie houdt ook bij op welke zoekparameters de bezoeker gezocht heeft, maar dit enkel zodat hij via "Terug naar overzicht" kan teruggaan naar de vorige pagina. Favorieten voor een niet-ingelogde gebruiker worden hierin ook bewaard. Deze sessiecookie blijft enkel geldig gedurende de browsersessie van de bezoeker - totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen.
  • Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
  • Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 • Categorie 1 Het beheer van je  account op de Website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. En indien door jou aangegeven, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 2 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je  expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 3 en 4 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 9 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Zakenkantoor Dirk De Jonghe om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 10 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Zakenkantoor Dirk De Jonghe om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 11 Om de veiligheid te garanderen met het oog op preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Zakenkantoor Dirk De Jonghe.
 • Categorie 13 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Zakenkantoor Dirk De Jonghe om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Retargeting cookies
Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je  eerdere bezoeken aan onze website advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Andere functies voor sociale media

Onze website(s) en mobiele app(s) functies bevatten functies voor sociale media zoals Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben.

Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

Toelating voor verwerking

Als Zakenkantoor Dirk De Jonghe je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal Zakenkantoor Dirk De Jonghe jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je  persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Je zal op basis van dit profiel echter op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen.

 

Je rechten

 • Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die Zakenkantoor Dirk De Jonghe over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Zakenkantoor Dirk De Jonghe verwijderd worden.

 • Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. 

Als je de informatie van Zakenkantoor Dirk De Jonghe  niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e-mail info@de-jonghe.be of per brief Kerkstraat 2, 8430 Middelkerke met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 • Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@de-jonghe.be, per post Kerkstraat 2, 8430 Middelkerke of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS/CONTACT/… op de Website.

 • Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Zakenkantoor Dirk De Jonghe via info@de-jonghe.be of 059 30 49 49. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.de-jonghe.be  vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

 

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zakenkantoor Dirk De Jonghe.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018

 

 

De gedragsregels “IDD”

De context

De wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen heeft de gedragsregels AssurMiFID ingevoerd in de verzekeringsmarkt.

Deze zijn sinds 1 mei 2015 van toepassing op het Belgische grondgebied.

Door de wet 6 december 2018 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europese Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie zijn deze gedragsregels opgenomen in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Hierdoor spreken we nu over de IDD-gedragsregels waarbij IDD staat voor Insurance Distribution Directive.

Om deze wetgeving te respecteren, is ons kantoor verplicht om u de volgende informatie te verstrekken:

Wie zijn wij?

BV Zakenkantoor Dirk De Jonghe

Verzekeringskantoor Middelkerke                                                                        

Kerkstraat 2
8430 Middelkerke                         

Telefoon: 059/30.49.49                

E-mail: info@de-jonghe.be

Verzekeringskantoor Koksijde Beernaert-De Jonghe
Zonder zorgstraat 9
8670 Koksijde

Telefoon: 058/51.27.90
E-mail: info@kantoorbeernaert.be

 

Website: www.de-jonghe.be

Erkenningsnummer/Ondernemingsnummer: 0440.287.354

Wij zijn ingeschreven als distributeur van verzekeringen onder het nummer 0440.287.354 in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.

Wij zijn steeds tot uw dienst in beide landstalen, het Frans en het Nederlands. 

U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, de fax, de mail, uw klantenzone et op onze website.

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be  – https://www.ombudsman-insurance.be/nl .

 

De door ons kantoor voorgestelde producten en diensten.

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

De BV Zakenkantoor Dirk De Jonghe biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan.

Deze diensten zijn omschreven in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen.

Als verzekeringsbemiddelingsdiensten worden beschouwd één of meerdere van de volgende diensten, wanneer zij één of meerdere  verzekeringsovereenkomst(en) betreffen:

 • Het adviseren over verzekeringscontracten,
 • Het aanbieden van verzekeringscontracten,
 • Het voorstellen van verzekeringscontracten,
 • Het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringscontracten,
 • Het sluiten van verzekeringscontracten,
 • Het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

U kan bij ons terecht voor de volgende verzekeringen :

 • Ongevallen;
 • Ziekte
 • Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 • Casco rollend spoorwegmaterieel;
 • Luchtvaartuigcasco;
 • Casco zee- en binnenschepen;
 • Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 • Brand en natuurevenementen;
 • Andere schade aan goederen;
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) motorrijtuigen;
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) luchtvaartuigen;
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) zee- en binnenschepen;
 • Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.);
 • Krediet;
 • Borgtocht;
 • Diverse geldelijke verliezen;
 • Rechtsbijstand;
 • Hulpverlening;
 • Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
 • Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
 • Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen;
 • Kapitalisatieverrichtingen;

Op de pagina “documenten” van onze site vindt u alle documenten betreffende de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt evenals de voorwaarden en respectieve dekkingen en dit per verzekeringsmaatschappij.

Alle informatie in verband met de aard en de risico’s van de spaar- en beleggingsverzekeringen zijn ter beschikking op de financiële informatiefiches die u terugvindt onder de volgende linken: tak 21 en tak 23.

Onze vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Het is ook mogelijk dat wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant ontvangen.

In overeenkomst met de gangbare wetgeving, heeft ons kantoor een vergoedingspolitiek opgesteld. Bijkomende informatie over deze politiek zal u bezorgd worden op een duurzame drager na een eenvoudige vraag.

Onze belangenconflictenbeleid.

1.   Wetgevend kader

Het belangenconflictenbeleid in de verzekeringswereld vind haar oorsprong in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten.

Deze wetgeving voorziet onder andere de verplichting voor de verzekeringsdistributeurs om een dergelijks beleidsnota op te stellen en om alles in het werk te stellen om deze operationeel te houden.

Dit beleid moet uitgeschreven zijn.

Verder zijn alle medewerkers van ons kantoor op de hoogte gebracht van dit beleid door middel van een instructienota.

De wettelijke regeling in verband met de belangenconflicten is een aanvulling op de fundamentele gedragsregel. Deze regel wordt door de medewerkers van ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Op basis van voorgaande heeft ons kantoor een beleid in verband met het beheer van de belangenconflicten opgesteld, waarvan de volgende tekst een samenvatting is.

Een exemplaar van ons volledig beleid kan bekomen worden op ons kantoor.

2.   Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste fase de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen :

-       ons kantoor en haar verbonden personen met inbegrip van haar bestuurders, zaakvoerders, de personen die controle uitvoeren, medewerkers die betrokken zijn in het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten en onze subagenten en een klant of

-       tussen meerdere klanten onderling.

Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze kantoren.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan.
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

3.   Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten.
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4.  Wat is de procedure?

 5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze organisatorische of administratieve maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden om een belangenconflict te vermijden, zal u schriftelijk of op een andere duurzame drager geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict.

De uiteindelijke gevolg dat gegeven moet worden deze sinds met betrekking tot het belangenconflict zal u steeds toekomen.

Wanneer een specifiek belangenconflict niet vermeden kan worden, dan kan het zijn dat ons kantoor de vraag van de klant zal weigeren om diens belangen te vrijwaren.

U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

DUURZAAMHEIDSBELEID

1. GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

De Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) is in werking getreden op 10 maart 2021.

Dit houdt voor ons kantoor in dat bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent wij rekening moeten houden met duurzaamheidsrisico’s.

Aangezien wij enkel producten aanbevelen in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij, maken wij gebruik van de informatie die ter beschikking gesteld wordt door de verzekeringsmaatschappij waarmee wij samenwerken.

Volgens de SFDR-verordening zijn de duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘gebeurtenissen of omstandigheden die op

 • Ecologisch- (E),
 • sociaal (S)- of
 • governancegebied (G),

indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken’.

De verloningspolitiek, die van toepassing is binnen ons kantoor laat niet toe dat wanneer wij advies geven bij het sluiten van een verzekering met een beleggingscomponent, buitensporige risico’s zouden nemen in verband met duurzaamheidsrisico’s.

2.   ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De duurzaamheidsfactoren waarmee binnen deze wetgeving rekening gehouden moet worden zijn de volgende:

 • ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken,
 • eerbiediging van de mensenrechten, en
 • bestrijding van corruptie en van omkoping.

Het is duidelijk dat het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op dit ogenblik nog niet volledig en duidelijk is. Dit kader zal in de komende maanden en jaren nog evolueren.

Als wij u advies geven voor een verzekering met een beleggingscomponent ( tak 21, tak 23 of tak 26 ), dan zullen wij, als u dat wenst, rekening houden met uw duurzaamheidsvoorkeuren.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.