Logo-Zakenkantoor Dirk De Jonghe
Logo-Zakenkantoor Dirk De Jonghe

Autoverzekeringen

  • Scherpe premies voor jong en oud. Geniet van ons uiterst voordelig tariefsysteem op maat en geniet van premieverminderingen en meer op uw huidige verzekering. Wij vergelijken voor u!
  • Extra kortingen tot - 10% voor ambtenaars en onderwijzend personeel
  • Vrijblijvende prijsofferte: wij vergelijken voor u bij verschillende maatschappijen
  • Advies en hulp bij inschrijvingen van voertuigenaantrekkelijke premies voor jonge bestuurders professionele ondersteuning bij schade: o.a. eigen expertise
  • Aantrekkelijke bijstandpolissen auto en personen

 

Overzicht van de mogelijke waarborgen:

Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA)

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers... zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 


 

Rechtsbijstand

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig. 

Kleine of Mini omnium

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen.  Let op: voor de waarborg diefstal gelden eveneens specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

- Brand:  
deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.

- Diefstal:  
U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.

- Glasbreuk:  
deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.

- Natuurkrachten:  
deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).

- Aanrijding met dieren:  
schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg. 


 

Grote Omnium of volledige casco

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, vandalisme, carjacking ... + de waarborgen van de kleine omnium. Let op: voor de waarborg diefstal gelden eveneens specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.
 

- Eigen schade/ stoffelijke schade aan het voertuig:  
onder het begrip 'eigen schade' wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.

- Brand:  
deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.

- Diefstal:  
U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.

- Glasbreuk:  
deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.

- Natuurkrachten:  
deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).

- Aanrijding met dieren:  
schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg. 


 

Bijstandsverzekering bij pech en ongeval in binnen- en buitenland

Hulpverlening bij pech of ongeval, hulpverlening aan personen over de hele wereld.
 

Bestuurderspolis (inzittende ongevallen)

Vergoedt elk lichamelijk letsel van de bestuurder ten gevolge van een verkeersongeval, in recht of in fout, en voorziet een kapitaal bij blijvende invaliditeit of bij overlijden een kapitaal aan de nabestaanden.