Logo-Zakenkantoor Dirk De Jonghe
Logo-Zakenkantoor Dirk De Jonghe

Arbeidsongevallen

Deze in ons land wettelijke verplichte verzekering vergoedt de arbeiders en de bedienden van uw onderneming wanneer ze een letsel oplopen bij een arbeidsongeval of tijdens de arbeidsweg.

 

Wat is een arbeidsongeval en wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk letsel heeft opgelopen.

De werkgever is altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens het werk, maar ook gedurende de ganse arbeidsweg.  Dat geldt ook als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden. Het maakt daarbij niet uit of het slachtoffer bij de werkgever in dienst is, een tijdelijk contract heeft of via een uitzendbureau werkt.


Voor wie?

Verplichte verzekering voor elke werkgever die onderworpen is aan de wet van 10 april 1971 (privé-sector)
 

Basisdekkingen

Forfaitaire wettelijke vergoeding van letselschade veroorzaakt door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk, berekend volgens de bezoldiging van de getroffene (beperkt tot het wettelijk plafond)
 

Deze vergoeding is uitkeerbaar bij:

  • overlijden
  • blijvende arbeidsongeschiktheid
  • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO) 

    Betaalbaar in de vorm van een rente, een kapitaal of een dagvergoeding.